October 3

MOTORCLUB MOET ONTRUIMEN

In Kort Geding heeft de Rechter in haar vonnis op 13 juli 2016 besloten, dat een motorclub een gebouw van cliënt moet ontruimen, omdat het door cliënt gevorderde haar niet onrechtmatig of ongegrond voorkwam. Wat was het geval. De motorclub veroorzaakte overlast. De gemeente Haarlemmermeer had daarom al bestuursdwang (zeg maar een boete) aan de.

October 5

AIRCO/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE MOET WEG, ONDANKS VERGUNNING.

Een luchtbehandelingsinstallatie op de bergruimte van het pand van cliënt moet van de Rechtbank worden verwijderd, een balustrade daarop mag niet door de buurman/wederpartij worden geplaatst. Het eigendomsrecht van cliënt is geschonden en de wederpartij had geen rechtvaardigingsgrond. (Rechtbank Noord-Holland, 26 augustus 2015, Zaak/rolnummer: C/15/219321/HA ZA 14-534).

August 19

GEBRUIKELIJKE OPZEGTERMIJN BIJ VERHUUR KANTOORPANDEN

Gerechtshof Amsterdam, 13 mei 2014 en 31 maart 2015, zaaknummer 200.126.376/01. Cliënte heeft twee kantoorpanden verhuurd aan tegenpartij. Kern van de zaak is, dat partijen van mening verschillen over de lengte van de opzegtermijnen van beide huurcontracten. De huurcontracten zijn van onbepaalde duur. Cliënte stelt, dat een opzegtermijn geldt van twaalf maanden, de huurster ging.

August 19

OMGEVINGSVERGUNNING GEHANDHAAFD, BEDRIJF KAN VERDER!

Rechtbank Noord-Holland 16 april 2015, zaaknummers HAA 14/3039,14/3090,14/3094. Cliënte heeft drie omgevingsvergunningen verkregen: voor de bouw van een bedrijfshal, uitbreiding van een andere bedrijfshal en voor een overkapping. Tijdens de aanvraagprocedures is een ander bestemmingsplan van kracht geworden. De gemeente had daar volgens de Rechtbank aan moeten toetsen. Dat was echter niet gebeurd. De Rechtbank.

August 12

VERSTANDIG INCASSOBUREAU

Cliënt werd in 2013 via een incassobureau geconfronteerd met een vonnis van de Rechtbank uit 2008: hij zou in 2007 een geldlening hebben gesloten en werd in hetzelfde vonnis veroordeeld om deze lening met rente en kosten terug te betalen. Cliënt wist echter niets van dit vonnis: hij was destijds ook bij verstek veroordeeld. Het.

May 26

GEEN ONTRUIMING VAN WONING!

Cliënt heeft als huurder een huurovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van twee jaar gesloten. Het gaat om woonruimte. Verhuurder woont in de VS. Hij heeft in het huurcontract bedongen, dat hij na afloop van de huurovereenkomst in zijn eigen woning gaat wonen en dat huurder dan ook moet ontruimen. In dat geval zou.

March 22

GROLSCH VANGT BOT

Client is een cafe begonnen. Hij heeft een overeenkomst met Grolsch gesloten. Uit deze overeenkomst blijkt, dat hij € 75.000,00 van Grolsch zou hebben geleend. Dit bedrag is hem niet door Grolsch uitbetaald, maar afgeboekt op een schuld van de vorige exploitant aan Grolsch. Client vindt, dat Grolsch op zijn verzoek moet aantonen, dat zijn.

January 23

Hoeveel is jouw onderneming waard?

Iedere ondernemer of aandeelhouder wil de waarde van zijn of haar onderneming weten. De uitkomst van de waardering hangt van de situatie af (familiebedrijf, aandelen, soms maar één kandidaat-koper). Waardes worden bovendien gekleurd door de visie van koper/ verkoper, emoties, wat ‘een gek ervoor geeft’, door de economie, door de balans en allerlei belangen. Waarde is iets anders dan prijs: de betaalde prijs.

January 7

SCHULDBEKENTENIS BEWIJSBAAR DOOR OMSTANDIGHEDEN

Cliënt heeft op 2 januari 2005 een zaak opgericht. Deze zaak is op 1 januari 2006 beëindigd. Oom van cliënt heeft in deze zaak gewerkt, nadat zijn eigen zaak failliet was verklaard. Oom heeft in 2007 schriftelijk verklaard een bedrag van € 5.700,00 aan cliënt schuldig te zijn, omdat cliënt schulden van zijn oom had.

January 7

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID

Cliënt was werkzaam bij een failliet verklaarde onderneming. De curator verwijt hem, dat hij in het zicht van het faillissement spullen van het bedrijf aan een andere onderneming heeft overgedragen (auto, goodwill, klantenbestanden e.d.), zonder dat daarvoor een koopprijs is betaald en dat hij daardoor alle schuldeisers heeft benadeeld. De Rechtbank stelt in de kern,.